LOGOPEDIEPRAKTIJK OOST


 

Vergoeding & tarieven
Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Alleen vanaf 18 jaar wordt het eigen risico aangesproken. Wij hebben dit jaar met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. De declaraties van de behandelingen worden direct bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht. Mocht blijken dat u onvoldoende of niet verzekerd bent, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de declaraties. Wanneer u van verzekering verandert, laat het de logopedist dan direct weten in verband met een juiste declaratie. In de wachtkamer of op de website vindt u de uitgebreide betalingsvoorwaarden.

Bij verhindering:
De behandelingen duren 25 minuten. Als u verhinderd bent is het belangrijk dit uiterlijk 24 uur van tevoren aan ons te laten weten. Als u later afzegt, wordt de behandeling alsnog in rekening gebracht. Dan zijn 75% van de kosten voor uw eigen rekening. Deze kosten kunnen dus niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar.


Maximale tarieven logopedische zorg:
Het tarief waarmee u rekening moet houden bij een eventueel eigen risico, is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en ligt tussen € 29,50 en € 38,03. U kunt dit bij uw zorgverzekeraar navragen.

Onderstaande tarieven worden niet door de zorgverzekeraar vergoed:

- Overleg met derden (niet de verwijzer)*
- Verslaglegging aan derden (niet de verwijzer)*
- Uit toeslag, behorend bij Overleg met derden
- Verzuim tarief  

€ 80,10
€ 80,10
€ 22,75
€ 33,39

*Dit tarief kan in rekening worden gebracht aan derden, niet zijnde de zorgverzekeraar. Als onderdeel van de behandeling, wordt de eventuele verwijzer kosteloos via schriftelijke rapportage op de hoogte gesteld van (het resultaat) van de behandeling. Intern begeleiders, ambulant begeleiders, orthopedagogen,  psychologen, en andere betrokkenen, kunnen echter behoefte hebben aan uitgebreidere of frequentere informatie over het logopedisch onderzoek, de diagnose, de behandeling en de resultaten van de behandeling. Ook kan het wenselijk zijn dat de logopedist aanwezig is tijdens een teamoverleg over de cliënt. Echter, een uitgebreid schriftelijk verslag en aanwezigheid tijdens overleg is niet kosteloos. Wij vragen zorgverleners en medewerkers zorgvuldig notitie te nemen van de afspraken, die gemaakt zijn in onderling overleg met de NVLF, de zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit.